středa 5. května 2021


Fotografická procházka S knihovnicí na čerstvém vzduchu“ č. 4 – Rosice válečné

https://archiv.rosice.cz


Fotografie ke květnové procházce najdete na Memorii (na webových stránkách knihovny), zde záložka virtuální výstavy – zde Procházka č. 4


Na různých místech v Rosicích zasáhla 2. světová válka do života nejen Rosičáků. Chystáme pro vás stanoviště, na kterých budou fotografie válkou postižených míst.

Některá z nich na mapě Rosic již vůbec nenajdete (Slovárna), jiná už pozměnil čas (zákop v Oboře). To, že máme na zámku protiatomový kryt, většina z vás ví, ale že je tu býval i druhý pro civilní obyvatelstvo, už je téměř zapomenuto. V Rosicích zemřelo 68 sovětských vojáků. Přidáme i vzpomínku na mladého německého vojáka, který umíral na Tyršově ulici. Kolik zemřelo Němců, nikdo netuší. Mnozí z vás znají fotografii zničené radniční věže, ale zásah dostala i věž kostela a kaple Nejsvětější Trojice.

Před Dělnickým domem (dnes Cristal) bylo shromaždiště pro evakuaci rosických Němců. Vybraly jsme i fotografie ulice Zámecká, která byla zničená téměř celá.

Je k neuvěření, když se dnes díváme na snímky, kolik síly, úsilí a vzájemné pomoci museli lidé vynaložit, aby svoje domovy dali zase do pořádku.

Svoje domovy, svoje město. (upoutávka z fb knihovny)


Vypravíte-li se na 7 km dlouhou trasu. Napište nám, prosím, na odpovědní lístek, které místo na vás udělalo největší dojem. Samozřejmě můžete odpovídat i e-mailem na knihovna@mesto.rosice.cz a to do 31. 5. 2021. Vylosovaný výherce obdrží poukaz na nákup ve zdravé výživě Čtyřlístek. Bavte se s knihovnou a buďte zdrávi.


Jednotlivé zastávky květnové válečné procházky, kde budou umístěny fotografie :


1. To, že je v Rosicích protiatomový kryt jsme si již připomenuli. U něj najdete výchozí fotografie k procházce. Budou dvě. Na první uvidíte vstup do protileteckého krytu, který se nachází u garáží u severního křídla zámku. Na druhé fotografii je válkou poničené jižní křídlo zámku. Poté se vydejte ke kostelu.

2. Zde na zábradlí u informační tabule Naučné stezky najdete fotografie granátem zasažené věže kostela. Sejděte na křižovatku ulic 1. května a Kostelní (pod schody) a na sloupu elektrického vedení naleznete další fotografii.

3. Je na ní vidět škola s vybitými okny a další „zmizelé“ místo. Odtud pokračujte k Penamu (bývalý Kellnerův mlýn).

4. Na modrém zábradlí budou k vidění dvě fotografie. Mlýn tehdy dostal zásah 15cm granátem, který způsobil obrovský požár. Zaměstnanci mlýnů se tenkrát utíkali schovat do Obory. Zákopy pro ně připravené pak využívali vlasovci. Toto místo najdete na trase Naučné stezky – místo „u obrázku“ – odpočívadlo.

5. Fotografii se zákopem najdete na odpočívadle. Odtud pokračujte lesem ke kapličce Nejsvětější Trojice. Co se všechno dělo ve válkou zasažených Rosicích vám zprostředkujeme. Přichystaly jsme nahrávku z povídání s panem Koevem a najdete ji na Youtube knihovny.

6. Ani kapličku válka neminula. Fotografii najdete na některém z nejbližších stromů. Doprovodný text vám odhalí, jak dopadla kaple při bojích o Rosice a co se dělo v dolíku u kaple. Poté se vydejte zpět na město, jak jinak než po schodech, na které se napojuje ul. Nad školami.

7. Zde umístíme fotografie dvě. Uvidíte zcela vybombardované domy a dozvíte se, co nalezla paní učitelka v kamnech. Vydejte se na ulici Trávníky, ke Cristalu.

8. Zde je vývěsní plocha KICu a zde také najdete 3 fotografie. Dvě z nich se týkají odsunu Němců a na třetí jsou hroby rudoarmějců před Dělnickým domem (před Cristalem). Válka byla nemilosrdná ke všem. Vaše kroky povedou na ulici Tyršova.

9, Na červeném plotu u sokolovny najdete fotografii padlého německého mladinkého vojáka. Dostaňte se zpět na ulici Trávníky a vydejte se směrem k Rozsocháči. Domům, které jsou zde po levé straně se říkávalo „betlém“.

10. Vy však zůstaňte vpravo. Fotografie bude na sloupu elektrického vedení, tam, co je malá parkovací plocha a dá se odbočit k zahrádkám. Ulice se jmenovala různě. Byla i Stalinova.

11. Odtud se vydejte k autobusové zastávce směr Říčany (na ulici Říčanská). Sem umístíme fotografii budovy, které se říkalo Slovárna. Už ji zde nenajdete. Co to bylo za budovu, co se s ní stalo, se dozvíte z textu u fotografie.

12. Vydejte se zpět „na město“. Jděte ulicí Zámeckou. V Rosicích bylo zcela zničeno 40 domů a 750 poškozeno. Fotografie poničené Zámecké ulice najdete opět na sloupu elektrického vedení u prvního domu. Pokračujte ulicí až k radnici.

13. Za oknem radnice najdete fofografii masivně zničené radniční věže. V té době prý nebylo jediné okno v Rosicích v celku.

14. Naše procházka válečnými Rosicemi končí u zámku. Po válce zde byl památník padlým Rudoarmějcům. Fotografie památníku a slavnostního ceremoniálu najdete na zábradlí u tohoto místa.

Za podklady k této procházce děkujeme především panu Koevovi.


Odpovědní lístek (uveďte, které místo vás nejvíce a čím zaujalo)


Libovolný kontakt na vás:

Jméno a příjmení

___________________________________

E-mail:

____________________________________

Telefon:

__________________________________

Adresa:

__________________________________________________________úterý 6. dubna 2021

 

Procházka (projížďka) S knihovnicí na čerstvém vzduchu“ č. 3 – Hornická rubačka

https://archiv.rosice.cz


Fotografie k dubnové procházce /vyjížďce najdete na Memorii (na webových stránkách knihovny zde záložky Archiv Memoria a Procházky Memoria).


Dubnová procházka / vyjížďka připomene legendární motoristické závody, které se v 50. a 60. letech 20. století těšily obrovské oblibě a do Rosic přijíždělo fandit závodníkům na 20 tisíc diváků. Ano, hovoříme o slavné Hornické rubačce, které se pravidelně zúčastňovali nejlepší jezdci tehdejší doby a do Rosic jezdívali podle pamětníků opravdu rádi. Původní, starou závodní trať Rubačky (3,375 m) si můžete tentokrát buď projít pěšky nebo klidně projet na kole, hezky klopit zatáčky, kterých bylo 11 a změřit si výsledný čas. I tentokrát pro vás máme připraveny fotografie, ale tentokrát váš úkol bude jiný :-). Prohlédněte si galerii a až pojedete nebo půjdete trasou tohoto legendárního závodu, pošlete nám fotografii tohoto místa (knihovna@mesto.rosice.cz – do předmětu uveďte Rubačka – foto).


Dnes vám tedy popíšeme první trasu Rubačky. Bylo jich několik, první však vedla městem.


1. Prohlédněte si mapku. Tyto dispozice dostali závodníci na startu. Přečtěte si řádně text u této fotografie. Píše se tu, že plánek je z roku 1951 a jedno místo se nám nepodařilo ověřit. Je to nám. Dr. E. Beneše. Všechno však nasvědčuje tomu, že je to místo před zámkem, v místě současného parkoviště. Kdyby se našel nějaké pamětník této krátké epizodky v uličníku našeho města, udělalo by nám to radost. (ID fotografie 521)


2. Seznámili jste se s trasou? Můžeme tedy vyrazit. Startovalo se na Palackého náměstí. Náměstí bylo plné lidí. Hlučely stroje, i davy. Připravit! Ke startu! Pozor! Teď. Mávnutí startovacím praporkem. Čeká vás stejně jako tenkrát jízda po kočičích hlavách. Musela to být úžasná podívaná! Však se na to obléklo celé město do svátečního. (ID fotografie 360)


3. Právě projíždíte kolem bývalé hospody u Veselů. Poznáváte místo? Nyní je zde prodejna Nové žaluzie. Ale pozor! Čeká vás první šikana doprava :-). Tohle muselo být kdysi závodníky i diváky velmi ceněné místo! (ID fotografie 357).


4. Rohový dům zažil válku, jak je patrné ze snímku. V lepších časech jeho zdi vydržely nápor dětských houslistů, neboť sem chlapci chodili na výuku k Vladimíru Malackovi. Jako každý Rosičák říká „Rámáč“, tak tento dům je „Malackovo“. Ve vzpomínkách v knize Rosice 100 let městem (autor vzpomínky Ing. Zdeněk Čížek) se píše, že aktivně se tréninku účastnil i místní borec, pan Křivánek a zalehával na mašině tzv. pérákovi a řítil se maximální rychlostí ulicemi Rosic. ((ID fotografie 128)


5. Vzhledem k počtu startujících strojů následuje velmi úzká ulička (Úvoz) s klesáním. Projíždíte ulicí Pod školami a zatočíte vpravo. Nyní je dům z fotografie neobyvatelný. Moje paměť mi nabízí obrázek s pumpou a řeznictvím. Na fotografii je závodník v opačném směru, než je zde uvedená mapka. Trasa se několikrát měnila, takže fotografie je z pozdějšího ročníku. Vy jeďte z kopce a pokračujte k nádraží. (ID fotografie 340)


6. Závodníci v kožených kombinézách na strojích Rudge, Ogar, Walter, Triumph a JAWA míjeli davy z dalšího divácky oblíbeného místa, tedy před Lidovým domem. Prý začalo hustě pršet. Nikomu to den nezkazilo. Všichni zůstali a sledovali ten úchvatný závod. Cesta vedla kolem Obory, kolem železniční tratě. Tuto část si užijte. Z dnešního pohledu je to nejbezpečnější úsek. (ID fotografie 169)


7. Na křižovatce zatočte doprava. V místě, kde je hned za křižovatkou odbočka na pole pro zemědělskou techniku, je za vámi druhý kilometr okruhu. V propozicích je na mapce zamalován rybník. Jmenoval se Pila. Dnes je tu Unipack. Vy můžete vytušit ještě hráz. (ID fotografie 324).


8. Muže na drsných strojích čekala zátěžová zkouška a tou je série stoupání a převýšení 35m. Vjížděli zpět do Rosic. Řítili se ulicí Na Mýtě, aby dali strojům naposledy zabrat! (ID fotografie 474)


9. Jak vidíte na fotografii, díky náročnosti místa, i zde byli diváci natlačeni jeden na druhém. Možná to bylo díky i hostinci U Marků. Ulice Zámecká je nejdelším úsekem před cílem a dodnes dává zabrat všem, pěším, cyklistům i automobilistům. Říká se, že jen v Rosicích se užívá výrazu „jít na město“ a ne „do města“, protože všechny cesty na náměstí vedou do kopce :-). Závodníci, jejichž stroje vydržely dlažební kostky i prašné cesty, zatáčky i stoupání, vjížděli zpět na Palackého náměstí, kde byl start i cíl. (ID fotografie 328)


10. Tato fotografie není ze závodů, ale má ilustrovat, co má být dnešním vaším úkolem :-). A tím je pořízení fotografie místa, které jste během této „procházky“ vyjížďky absolvovali. Trasu můžete ujet, i ujít. Měří celkem 3 375m. Dávejte na sebe pozor. Výherci přidáme k poukázce do Čtyřlístku knihu Rosice 100 let městem, kde jsou všechny závody krásně popsané a naleznete zde i fotografie dokumentující opravu defektu, fotografii pádu Jaroslava Nečase i jeho úspěch… (ID fotografie 366).

pondělí 8. března 2021

 

Procházka „s knihovnicí na čerstvém vzduchu“ č. 2 – Bílá aneb březen za kamna vlezem


Fotografie k této procházce najdete na Memorii (na webových stránkách knihovny), zde záložka virtuální výstavy – zde Procházka č. 2.


Dnešní procházka se jmenuje Bílá, a to proto, že na všech fotografiích je sníh. Vyrazíme od firmy Milpack a celá procházka bude dlouhá 5km. Odpovědi vepište do odpovědního formuláře a tento potom vhoďte do schránky na dveřích knihovny.


Otázky k jednotlivým fotografiím:


1. V místech, kde stojí nyní Milpack(B-Unipack) býval rybník Na pile. Najděte v doprovodném textu, ve kterém roce provoz pily zanikl.


2. Rybník Na pile sloužil jako zásobárna ledu pro rosické hostince. Náš další bílý cíl je restaurace Cristal. Před kolika lety byl otevřený? U fotografie je datum, počítejte:


3. Pokračujte k sokolovně. V Rosicích byl založený hokejový klub v roce 1939. Hokej se hrával na kluzišti na fotbalovém hřišti, na koupališti a také za sokolovnou. Nejznámější brusle byly Halifaxky a „Jacksonky“. Které byly na kličku? Označte je křížkem.


4. Od sokolovny se vydáme ulicí Dělnickou. Na fotografii vidíte 3 vyhořené domy. Měly kdysi společné střešní trámy. Zatrhněte tedy, co zde stávalo za budovu. Byla to konírna?


5. Kterou ulicí se vydáme nyní? Vyberte fotografii s dětmi z roku 1980. Jak se tato ulice jmenuje?


6. Dojděte k mostu přes Bobravu, ke mlýnu a těstárnám Penam. Na fotografii je vidět starý transformátor z dob elektrifikace Rosic. Je tam ještě?


7. Odtud pokračujte na ulici Zbýšovskou. Prohlédněte si fotografii. Byl průvod, který tudy procházel svatební?


8. Vrátíme se „ke kolejím“. Zde stávala malá kantýna, do které se chodili občerstvovat zaměstnanci sklárny. Jak se jmenovala paní kantýnská? Byla to paní Klotylda?


9. Čeká nás cesta „na město“ ulicí Kostelní. Který atribut drží socha Vincence Ferrerského? Vepište do kolonky.


10. Došli jsme společně k Rahnovu domu, odtud vedla sáňkařská dráha. Použijte nástroj „lupa“ a najděte muže s rádiovkou a brýlemi. Užívá si zimních radovánek?


Otázky najdete i na Facebooku knihovny a na webovkách. Správně odpovědi dopište do formuláře, který podepsaný a s libovolným kontaktem na vaši osobu vhoďte, prosím, do schránky na dveřích knihovny, a to do 31. 3. 2021. Výherce dostane poukaz na nákup ve zdravé výživě Čtyřlístek. Bavte se s knihovnou a buďte zdrávi.


POUŽIJTE TENTO FORMULÁŘ (kroužkujte, vepisujte)

1. ________

2. ________

3. Halifaxky__ Jacksonky___              Libovolný kontakt na vás:

4. ano / ne                                            Jméno a příjmení:

5. __________                                     Mail:

6. ano / ne                                            Telefon:

7. ano / ne                                             nebo adresa:

8. ano / ne

9. ____________

10. ano / ne
pondělí 18. ledna 2021

 

PARÁDNÍ NOVINKA – PROCHÁZKY


V lednové Rose jsme vás pozvaly na únorovou procházku S KNIHOVNICEMI NA ČERSTVÉM VZDUCHU. Vymyslely jsme pro vás první z komentovaných procházek po Rosicích, kdy bychom společně se zájemci poodhalili zapomenutá místa a kouty našeho města a připomněli si jejich historii i lidi, kteří tam žili a pracovali.


ALE! Protože kvůli přetrvávající situaci kolem covidu nechodili pospolu ani Tři králové, tudíž to nevypadá, že by se mohla procházka uskutečnit.

TAK JSME VYMYSLELY JEŠTĚ NĚCO LEPŠÍHO!

Připravily jsme pro vás VIRTUÁLNÍ i SKUTEČNOU HISTORICKOU PROCHÁZKU.

Přikládáme soubor otázek a doprovodných textů. Kdo z vás se fyzicky vydá na procházku, čeká ho celkem 10 historických míst a reálně nachozených 5,5km. Vy ostatní si můžete tato místa projít v teple u monitoru.

Otázky budou jednoduché, aby se na ně dalo bez složitostí odpovídat, a my pak měly lehčí úkol - vybrat výherce.

Co ho čeká? Samozřejmě kniha o Rosicích a dárkový poukaz do Čtyřlístku (zdravá výživa).


PROCHÁZKA „S knihovnicí na čerstvém vzduchu“ č. 1.


Fotografie k této procházce najdete na Memorii, záložka VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY - PROCHÁZKA Č. 1.


Otázky k jednotlivým fotografiím :

  1. Sejdeme se na hřbitově – najděte v galerii foto ze hřbitova a vydejte se pátrat. Vpravo na snímku stojí na náhrobku socha Anděla. Nachází se tam i v současnosti?

  2. Budeme pokračovat na samý okraj Rosic. Kdysi se v našem městě konaly slavné auto-moto závody „O hornickou rubačku“. Zůstala po nich startovní věž pro časoměřiče a novináře. Je na věži dosud umístěna na snímku zřetelná, prosklená kabina pro komentátora?

  3. Z bývalého startu závodu se přesuneme rovnou ke koupališti (jeho předchůdce na snímku – rybníček zvaný Žabárna). Otázka je velice jednoduchá. Použijte nástroj LUPA – je na fotografii nějaká selka?

  4. Od koupaliště rovnou k zimnímu stadionu! Vyberte z galerie foto místa s parčíkem a lavičkami (o který se postaral tehdejší Okrašlovací spolek). A do odpovědi prostě napište identifikační číslo fotografie (ID fotografie).

  5. Od zimního stadionu vede naše cesta procházkou kolem bývalé KOVÁRNY (dům stále stojí, byť vypadá trochu jinak). Na fotografii je spousta dětí a dospělých a na vývěsním štítu koník. Přečtěte si doprovodný text. Vyskytuje se zde jméno Balcar?

  6. Další kroky z naší 5,5 km dlouhé trasy nás dovedou ke křižovatce pod parkem. K historickému, leč značně zdevastovanému domu, kde dnes sídlí ELMA. Na fotce jsou 2 směrovky. Kolik km je to odtud do Brna?

  7. V místech, kde je dnes PENAM, stávala historicky cenná vila. Najděte v galerii tuto vilu a vyberte z nabídky CO je na fotografii modrý text Kellnerova vila. Povedlo se? Vítejte na návštěvě...je mezi snímky skvostného interiéru knihovna?

  8. Zbývají nám 3 zastavení – tedy 3 fotografie. Najděte tedy snímek ulice Lesní. Vypadá jinak, že? Fotografie je z roku 1940. Jsou na ní sklárny?

  9. Na městečko se vracíme ulicí Kostelní. Víte, že tu stávala budova pošty? Je na dopisnici (staré pohlednici) se zámkem a poštou 2x stejná skupina osob? 2 ženy a dítě?

  10. Do naší hospůdky, vedou tam tři schůdky..“ naše procházka končí u domu, který také změnil podobu. Kdysi tu býval hostinec u Veselů. Vede k němu stále 5 schůdků?


POUŽIJTE TENTO FORMULÁŘ (kroužkujte, vepisujte)

1. ano / ne

2. ano / ne

3. ano / ne Libovolný kontakt na vás:

4. ID fotografie:______ Jméno a příjmení:

5. ano / ne Mail:

6. ______km Telefon:

7. ano / ne nebo adresa:

8. ano / ne

9. ano / ne

10. ano / ne

Otázky najdete i na fb knihovny a na webkách.


Těšíme se!


Memoria

https://archiv.rosice.cz